Voorwaarden

Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, dan wil ik u vriendelijk verzoeken de afspraak minimaal 48 uur voor de afspraak te annuleren of te verzetten. Er zijn kosten verbonden aan het niet tijdig annuleren of verzetten van de afspraak (50% van de behandeling), aangezien ik hiervoor tijd reserveer.